Πρόγραμμα

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συμπολίτες και Συμπολίτισσες,

Τα Ιόνια Νησιά είναι ένας προικισμένος τόπος και τον θέλουμε ελκυστικό τόσο για εμάς που κατοικούμε σε αυτόν όσο και για τους επισκέπτες μας. Με σεβασμό στην ιστορία, τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον, ο τόπος μας χρειάζεται ένα ρεαλιστικό όραμα για την περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξή του. Ένα όραμα που θα συνοδεύεται από λεπτομερή σχεδιασμό και αποτελεσματική υλοποίηση σειράς σημαντικών έργων που θα σηματοδοτήσουν τη στροφή στο μέλλον για την Περιφέρειά μας.

Το παρόν πρόγραμμα που έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω, προτάσσει ως όραμα την ελκυστικότητα του τόπου μας προτείνοντας άξονες, μέτρα και δράσεις για όλα τα νησιά μας. Ο προσεκτικός σχεδιασμός του συνδυασμού «Ιόνια Εποχή» αποσκοπεί τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στη συνοχή της νησιωτικής μας Περιφέρειας. Συνοχή όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο.

Γνωρίζουμε πως η αποτελεσματικότητα είναι προϊόν συνέπειας και σκληρής δουλειάς. Εγγύηση για την επιτυχημένη υλοποίηση των έργων που αναφέρονται στο πρόγραμμά μας είναι η βαθιά μας γνώση των τοπικών προβλημάτων. Κατοικούμε στον τόπο αυτό, ζούμε την καθημερινότητά του και θέλουμε την πρόοδο και την ευημερία του. 

Στο πρόγραμμα αυτό θα βρείτε τη δική μας πρόταση για να προχωρήσουμε στο μέλλον με όραμα και ρεαλισμό. Για να αντιμετωπίσουμε αντιξοότητες και δυσκολίες, πρωτόγνωρα προβλήματα και να αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες. Χωρίς καμία ολιγωρία. Έχουμε τη γνώση, διαθέτουμε τόλμη, θα κάνουμε το πρόγραμμά μας πράξη!  Για εμάς, για τα παιδιά μας και όλους τους κατοίκους και επισκέπτες των Ιονίων Νήσων.

Γιάννης Τρεπεκλής
Υπ. Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Άξονας 1: Περιβάλλον, Πολιτισμός, Ποιότητας Ζωής και Υποδομές Μεταφορών

Είναι υποχρέωση της αιρετής Περιφέρειας η δημιουργία έργων υποδομής που προστατεύουν και αναδεικνύουν το μοναδικό φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισμό των νησιών μας. Τα έργα αυτά θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των κατοίκων που θα διαβιούν σε έναν τόπο με ελκυστική ποιότητα ζωής. Ο αντίκτυπος θα είναι εξίσου σημαντικός και για τους επισκέπτες του τόπου μας θέτοντας γερές βάσεις μια βιώσιμης ανάπτυξης.

Τομέας: Πρόληψη και διαχείριση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής (απειλών από καταστροφές) και πολιτική προστασία-ανθεκτικότητα ΠΙΝ

Δράσεις και Ενέργειες αντιμετώπισης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της για την αποτελεσματικότερη προστασία τόσο των οικοσυστημάτων, όσο και του πληθυσμού της ΠΙΝ. Έμφαση στη βελτίωση και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δημόσιων υποδομών, έμφαση σε αντιπλημμυρικά έργα και ενέργειες αντιπυρικής θωράκισης των οικισμών, προμήθεια κρίσιμου εξοπλισμού πολιτικής προστασίας και δράσεις ευαισθητοποίησης του πληθυσμού.

 • Βελτίωση και Ενίσχυση Πολιτικής Προστασίας (Σύνταξη Ολοκληρωμένων Σχεδίων Δράσης Πολιτικής Προστασίας / Προμήθεια Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας, δράσεις ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού).
 • Αποκατάσταση υποδομών μετά από φυσικές καταστροφές (Έργα και Δράσεις αποκατάστασης υποδομών).
 • Δημιουργία περιφερειακού κέντρου παρακολούθησης δεδομένων κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (υποστηρικτικές υπηρεσίες με τη μορφή επιστημονικού/τεχνικού συμβούλου για την προσαρμογή την κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων).
 • Μελέτες τρωτότητας για αύξηση της ανθεκτικότητας των επιμέρους περιοχών.
 • Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και των κινδύνων από φυσικές καταστροφές (Νέα Αντιπλημμυρικά έργα – Δράσεις προστασίας από πυρκαγιές, Δικτύωση φορέων, Νέος μηχανισμός Διαχείρισης κρίσεων).
 • Αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών (επέκταση και αναβάθμιση των υπαρχόντων παράκτιων τεχνικών έργων).
 • Ενίσχυση του Ινστιτούτου Μηχανικής Φυσικών Κινδύνων του Ιονίου Πανεπιστημίου

Δυνητικές Πηγές Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΠΑ, Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ, Ίδιοι Πόροι ΠΙΝ

 

Τομέας: Ανάπτυξη Βιώσιμων Περιβαλλοντικών Υποδομών

Μετάβαση στην κυκλική οικονομία με έμφαση στην ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων και στην βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

 • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Ολοκλήρωση των σημαντικών έργων διαχείρισης απορριμμάτων και των απαραίτητων εγκαταστάσεων των οποίων η υλοποίηση λιμνάζει τα τελευταία χρόνια. Αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων (π.χ., για την Κέρκυρα αποφυγή της πολυέξοδης μεταφορά τους). 
 • Προώθηση δράσεων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, ενίσχυση  Πράσινων Σημείων και οι Πράσινων Γωνιών. Οργανωμένη και περιβαλλοντικά βιώσιμη διαχείριση των πράσινων αποβλήτων γεωργικών υπολειμμάτων, των αποβλήτων των ελαιοτριβείων και των κτηνοτροφικών μονάδων, καθώς και των επικίνδυνων αποβλήτων (ιατρικά και τοξικά). 
 • Διαχείριση υγρών αποβλήτων (βιολογικοί καθαρισμοί, συστήματα compact, δίκτυα αποχέτευσης, διαχωρισμός ομβρίων κ.ά.*
 • Ενίσχυση Κυκλικής Οικονομίας (Δράσεις προώθησης της Κυκλικής Οικονομίας σε όλους τους τομείς και κλάδους με ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα)
 • Προγραμματισμός και χρηματοδότηση έργων υδροδότησης, εντοπισμού και αποκατάστασης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης.*

* Σε συνεργασία με τους ΟΤΑ Α’ βαθμού ανά περίπτωση μέσω προγραμματικών συμφωνιών κ.ά.

Δυνητικές Πηγές Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης, Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, ΕΠΑ, Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Τομέας: Προστασία και Ανάδειξη Φυσικού Περιβάλλοντος

Αφορά σε δράσεις προστασίας και ανάδειξης των φυσικών πόρων των νησιών με γνώμονα την αειφορία. Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και Προστασία βιοποικιλότητας.

 • Δράσεις προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, καθώς και των προστατευόμενων περιοχών και των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
 • Εξοικονόμηση φυσικών πόρων, μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην ΠΙΝ. (Έργα και Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε επιχειρήσεις των Ιονίων Νήσων).
 • Σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων με έμφαση στα μικρά νησιά της ΠΙΝ.

* Σε συνεργασία με τους ΟΤΑ Α’ βαθμού ανά περίπτωση μέσω προγραμματικών συμφωνιών κ.ά.

Δυνητικές Πηγές Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης, Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, ΕΠΑ, Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Τομέας: Πολιτισμός και Αθλητισμός

Οι ιδιαιτερότητες κάθε νησιού και τοπικής κοινωνίας της Περιφέρειάς μας συνυφαίνουν ένα μοναδικό σε αλληλοσυμπληρούμενα χαρακτηριστικά τοπίο πολιτισμού. Η διατήρηση αλλά και ενίσχυση του πολιτιστικού αυτού αποθέματος είναι μέρος της ταυτότητάς μας. Ταυτόχρονα με τα έργα και τις δράσεις πολιτισμού, είναι απαραίτητη η ενίσχυση έργων αθλητισμού συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας του τόπου μας για κατοίκους και επισκέπτες.

 • Έργα και δράσεις προστασία και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιονίων Νήσων (Ανάδειξη και προστασία αρχαιολογικών χώρων και μνημείων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, Δράσεις βελτίωσης της ελκυστικότητας του πολιτιστικού αποθέματος).
 • Προώθηση του σύγχρονου πολιτισμού (Ενέργειες για την ενίσχυση και προβολή της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας – Ενδυνάμωση του τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Οικονομίας – Καθιέρωση νέων εκδηλώσεων και υποστήριξη υφιστάμενων εκδηλώσεων των φορέων του πολιτισμού).
 • Ολοκλήρωση έργων πολιτισμού σε όλα τα Ιόνια Νησιά*
 • Διεκδίκηση από το αρμόδιο Υπουργείο για την υλοποίηση των απαραίτητων έργων για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας  (Παράδειγμα η πλήρης αποκατάσταση του ΕΑΚ Κέρκυρας και των αθλητικών υποδομών σε όλα τα Ιόνια Νησιά).*
 • Εκπόνηση μελετών για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υφιστάμενων ή την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στην ΠΙΝ.
 • Βελτίωση αθλητικών υποδομών σε συνεργασία και τα αθλητικά σωματεία.*
 • Προμήθεια και διάθεση αθλητικού υλικού και εξοπλισμού στα αθλητικά σωματεία της Περιφέρειας.
 • Οικονομική ενίσχυση των αθλητικών σωματείων της Περιφέρειας που μετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα προκειμένου να αντεπεξέλθουν στα αυξημένα έξοδα συμμετοχής στους αγώνες. 

* Σε συνεργασία με τους ΟΤΑ Α’ βαθμού ανά περίπτωση μέσω προγραμματικών συμφωνιών κ.ά.

Δυνητικές Πηγές Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης, Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας,  ΕΠΑ, Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ, Ίδιοι Πόροι ΠΙΝ

Τομέας: Ανάπτυξη Βιώσιμων Μεταφορικών Υποδομών

Έργα και δράσεις για τη συνοχή της Περιφέρειας μέσω της ασφαλούς μετακίνησης στα δίκτυα μεταφορών. Νέες «πράσινες» και «έξυπνες» υποδομές,  προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, περιορισμός της ρύπανσης

 • Νέοι Οδικοί Άξονες
 • Μεταφορικό ισοδύναμο για τις μετακινήσεις σε όλα τα νησιά της ΠΙΝ (όχι μόνο προς τις αντίστοιχες ηπειρωτικές ακτές).
 • Συμπλήρωση και αναβάθμιση οδικού δικτύου μεταφορών (αφορά σε σημειακές αλλά και εκτεταμένες παρεμβάσεις στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο ευθύνης της ΠΙΝ).
 • Μελέτη βελτίωσης και κατασκευής λιμενικών έργων (επιβατικά και τουριστικά) .
 • Ασφάλεια στις οδικές μεταφορές (Δράσεις οδικής ασφάλειας στη βάση παρεμβάσεων σε σημεία και περιοχές ανάλογα με την επικινδυνότητα που προκύπτει από στοιχεία καταγραφής, βελτίωση σήμανσης προσβασιμότητα των ατόμων με κινητικά προβλήματα, ηλεκτροφωτισμός και συντήρηση οδών). Εκπόνηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας αρμοδιότητας των ΠΕ και υλοποίηση των προτάσεων.
 • Έμφαση στις «Έξυπνες» και «Πράσινες» μεταφορές (Νέες τεχνολογίες και ευφυή συστήματα στις οδικές μεταφορές   /Προμήθεια  “πράσινων”” δημοσίων οχημάτων / Βελτίωση οδοφωτισμού – «έξυπνος οδοφωτισμός»).
 • Ταχεία έγκριση και ολοκλήρωση αδειοδοτήσεων υδατοδρομίων για τη διευκόλυνση της ενδοεπικοινωνίας των νησιών του Ιονίου αλλά και τη διασύνδεσή του με την ενδοχώρα και την Ιταλία.

* Σε συνεργασία με τους ΟΤΑ Α’ βαθμού ανά περίπτωση μέσω προγραμματικών συμφωνιών κ.ά.

Δυνητικές Πηγές Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης, Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας,  ΕΠΑ, Ίδιοι Πόροι ΠΙΝ

Άξονας 2: Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία και Εκπαίδευση

Σε μια νησιωτική Περιφέρεια όπως η ΠΙΝ, απαιτούνται σύγχρονες υποδομές σε κάθε νησί για την κοινωνική μέριμνα, την υγεία και την εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για τις περιπτώσεις που το προσωπικό (υγειονομικό, εκπαιδευτικό κ.ά.) δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών μας.

Τομέας: Κοινωνική Μέριμνα και Προστασία Ευπαθών Ομάδων

Ποιοτικές Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και υγείας στον πληθυσμό των Ιονίων Νήσων. Έμφαση στη βελτίωση υποδομών και σε δράσεις για την οικογένεια, την τρίτη ηλικία, τους αδύναμους, τις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, τα άτομα με αναπηρία. Ενίσχυση της ισότητας των φύλων.

 • Μέριμνα και Φροντίδα μέσα στο σπίτι για την οικογένεια (Υπηρεσίες και εξοπλισμοί για τη βελτίωση των υποδομών φροντίδας για παιδιά προσχολικής ηλικίας, υποστήριξη των ατόμων που έχουν την ευθύνη της φροντίδας των παιδιών).
 • Μέριμνα και Φροντίδα μέσα στο σπίτι για την τρίτη ηλικία (Στήριξη των υποδομών φροντίδας για ηλικιωμένους – Δράσεις και ενέργειες για την ιατρική παροχή υπηρεσιών προς ηλικιωμένους).
 • Ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ενέργειες κοινωνικοοικονομικής ένταξης των μειονεκτούντων ομάδων, καταπολέμηση της φτώχειας, προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής, ενίσχυση ειδικών ομάδων πληθυσμού (ΑμεΑ, Ρομά, κλπ), ξενώνες φιλοξενίας.
 • Δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας (Στήριξη της επιχειρηματικότητας, κυρίως των νέων, δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης, δικτύωση φορέων, δομές νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων).
 • Ενίσχυση της ισότητας των φύλων (Δράσεις για την προώθηση στην αγορά εργασίας/ Ενίσχυση συμβουλευτικών δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας/ Δικτύωση φορέων)

Δυνητικές Πηγές Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης, Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ, Ίδιοι Πόροι ΠΙΝ

Τομέας: Αναβάθμιση Ποιότητας στις παρεχόμενες Υπηρεσίες Υγείας

Πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, μέσω δράσεων για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού.

 • Στήριξη του δικτύου υποδομών υγείας (Συνεργασία και Δικτύωση των φορέων Υγείας με την ΠΙΝ. Βελτίωση των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας/ συμπλήρωση-αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού).
 • Υγεία στα μικρά νησιά της ΠΙΝ  (Στήριξη και ειδική μέριμνα παροχής υπηρεσιών  κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης στα μικρά νησιά της ΠΙΝ και στις απομονωμένες περιοχές).
 • Εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας.

Δυνητικές Πηγές Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης, Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας, Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ, Ίδιοι Πόροι ΠΙΝ

Τομέας: Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Παρεμβάσεις και στήριξη στην ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμού όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης. Ενέργειες για τη Δια βίου Μάθηση και τη βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΙΝ.

 • Ανάπτυξη υποδομών Α΄- και Β΄- βάθμιας εκπαίδευσης  (αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών, αντισεισμική θωράκιση, εξοπλισμός, νέες εκπαιδευτικές υποδομές). Συνεργασία με αρμόδιους φορείς (Δ/νεις Εκπ/σης, Δήμους).
 • Ανάπτυξη υποδομών Γ΄-βάθμιας εκπαίδευσης (διοικητικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες, φοιτητικές εστίες σε όλα τα νησιά). Συνεργασία με Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 • Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία εργαστηρίων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
 • Δια βίου μάθηση και συνεχής εκπαίδευση/κατάρτιση (π.χ. συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Ιονίου Πανεπιστημίου).
 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (Δράσεις προσαρμογής απασχολουμένων στις νέες απαιτήσεις στο πλαίσιο της Έξυπνης Εξειδίκευσης).

Δυνητικές Πηγές Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης, Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ, Ίδιοι Πόροι ΠΙΝ

Τομέας: Προσέλκυση προσωπικού Υγείας και Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Υγειονομικό και εκπαιδευτικό προσωπικό που επιλέγει να υπηρετήσει  στις υγειονομικές υπηρεσίες και όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες στην Περιφέρειά μας, επιπρόσθετα από εξαιρετικές συνθήκες εργασίας και σεβασμό στο λειτούργημά τους, θέλουμε να ενισχυθεί με πρόσθετες παροχές όπως διευκόλυνση στέγασης και κίνητρα παραμονής και εγκατάστασης. 

 • Παροχή κινήτρων στέγασης προσωπικού τους τομείς της υγείας και της παιδείας.
 • Διεκδίκηση κινήτρων μετακίνησης και παραμονής ή εγκατάστασης.
 • Δημιουργία δομών φιλοξενίας μέσω της αξιοποίησης ακινήτων, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς υγείας και  εκπαίδευσης καθώς και των Δήμων των Ιονίων Νήσων.

Δυνητικές Πηγές Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης, Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ, Ίδιοι Πόροι ΠΙΝ

Άξονας 3: Παραγωγή, Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση

Τα Ιόνια Νησιά χαρακτηρίζονται διαχρονικά από έναν ανεπτυγμένο πρωτογενή και δευτερογενή τομέα καθώς και από μια διαρκώς αναπτυσσόμενη τουριστική δραστηριότητα. Η στήριξη αυτών των δραστηριοτήτων σε μια βιώσιμη κατεύθυνση και ταυτόχρονα η εισαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας προετοιμάζουν του κατοίκους της ΠΙΝ για μια βιώσιμη ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης.

Τομέας: Πρωτογενής και Δευτερογενής Παραγωγή

Η αγροτική παραγωγή, η κτηνοτροφία και η αλιεία παραμένουν σημαντικά στοιχεία ανάπτυξης και ευημερίας στα Ιόνια Νησιά δίνοντας ώθηση και σε δευτερογενείς δραστηριότητες όπως η μεταποίηση και το εμπόριο. Στόχος είναι η ανάπτυξη στοχεύοντας στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων και συνδυασμό με τον δευτερογενή, η σύνδεση αυτών των οικονομικών δραστηριοτήτων με τον τουρισμό (π.χ., διάθεση τοπικών προϊόντων στις επιχειρήσεις εστίασης κ.ά.).

 • Σύνδεση πρωτογενούς/δευτερογενούς τομέα με τον τουρισμό σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 • Ενίσχυση της απασχόλησης στην ύπαιθρο (Προγράμματα προσανατολισμένα στη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο, δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης των απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα)
 • Δράσεις στήριξης του επτανησιακού ελαιώνα
 • Αξιοποίηση της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης» για την επίτευξη της προώθησης των προϊόντων του αγροτικού τομέα των Ιονίων Νήσων σε νέες αγορές, μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις, δικτύωσης με άλλες περιοχές και διασύνδεσης με φορείς και επιχειρήσεις πρωτίστως του εξωτερικού.

Δυνητικές Πηγές Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ 2021-2027, Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας,  Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ, Ίδιοι Πόροι ΠΙΝ

Τομέας: Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη

Η κυριότερη οικονομική δραστηριότητα, ο τουρισμός, απαιτείται να παραμείνει ανθηρός και ενισχυόμενος σε μια βιώσιμη προοπτική. Να αρθούν τα προβλήματα της εποχικότητας που τον υποβαθμίζουν και να δημιουργηθούν οι απαραίτητες και αυτονόητες υποδομές που φέρνουν σταθερές επενδύσεις και δημιουργούν αισιοδοξία για το μέλλον. Είναι απαίτηση η στοχευμένη προβολή και η συνέπεια των παρεχομένων υπηρεσιών.

 • Στήριξη Περιφερειακής Οικονομίας (Δράσεις τουριστικής προβολής, Προβολή της γαστρονομίας των Ιονίων Νησιών και των  τοπικών προϊόντων).
 • Τουρισμός και Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT)- Ευφυείς Πόλεις.
 • Στήριξη ενεργειών για την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, σύμφωνα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε νησιού.
 • Ενέργειες διασύνδεσης τουριστικού προϊόντος με φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους.
 • Δικτύωση φορέων και στήριξη για τη δημιουργία DMMO (Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού). Σύμπραξη ΠΙΝ και Ιονίου Πανεπιστημίου, μαζί με ΟΤΑ Α΄-βαθμού και φορέων τουρισμού.
 • Επιμόρφωση του προσωπικού που ασχολείται με τουριστικές δραστηριότητες  και αποτελεί την πρώτη επαφή του επισκέπτη με τον τόπο μας.
 • Βελτίωση των υποδομών για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος.

Δυνητικές Πηγές Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης, Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας,  ΕΠΑ, Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ, Ίδιοι Πόροι ΠΙΝ

Τομέας: Επιχειρηματικότητα

Στήριξη της επιχειρηματικότητας με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας. Ψηφιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επέκταση στη γυναικεία, νεανική και την επιχειρηματικότητα της υπαίθρου για την τόνωση  της ανάπτυξης των χωριών μας. 

 • Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων (ενίσχυση ικανοτήτων επιχειρήσεων).
 • Δράσεις για την ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων.
 • Δράσεις για τη δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων – Δικτύωση  και  συνέργειες (clusters).
 • Γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικότητα της υπαίθρου.
 • Στήριξη των επιχειρήσεων σε τομείς της γαλάζιας οικονομίας, πράσινης οικονομίας, κυκλικής οικονομίας και  τεχνολογίας.
 • Δράσεις προβολής καινοτόμων προϊόντων/ερευνητικών αποτελεσμάτων στο εξωτερικό (ηλεκτρονικά fora, συνέδρια, εκθέσεις, κλπ).
 • Ενθάρρυνση της καινοτόμου και νεοφυούς επιχειρηματικότητας με κίνητρα (π.χ. ετήσια βράβευση).

Δυνητικές Πηγές Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης, Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας,  ΕΠΑ, Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ, Ίδιοι Πόροι ΠΙΝ

Τομέας: Έρευνα και Καινοτομία

Δράσεις ενίσχυσης έρευνας και καινοτομίας μέσω της αξιοποίησης των προηγμένων τεχνολογιών σε θέματα που αφορούν γενικότερα την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και ειδικότερα κάθε νησί και τοπική κοινωνία ξεχωριστά. Ενίσχυση υφιστάμενων δομών και σύμπραξη του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας με επιχειρήσεις.

 • Υλοποίηση ερευνητικών δράσεων για θέματα που σχετίζονται άμεσα με τα νησιά της ΠΙΝ και υφίσταται τεχνογνωσία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 • Δράσεις Έρευνας και  Καινοτομίας (Ενίσχυση του Ιονίου Πανεπιστημίου και του υφιστάμενου Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας – Χώροι υποδοχής νεοσύστατων εταιρειών, τεχνολογικά πάρκα, θερμοκοιτίδες).
 • Προσέλκυση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού με την υλοποίηση δράσεων στήριξης νέων ερευνητών.
 • Κίνητρα και γραφειοκρατικές διευκολύνσεις στις τοπικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες για να καινοτομήσουν και να τολμήσουν το επόμενο επιχειρηματικό βήμα.
 • Ενεργοποίηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.

Δυνητικές Πηγές Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ 2021-2027, Ίδιοι Πόροι ΠΙΝ

Άξονας 4: Βελτίωση της Διοικητικής Αποτελεσματικότητας της Περιφέρειας

Η υλοποίηση των προαναφερόμενων αξόνων, τομέων, έργων και παρεμβάσεων πρόκειται να υποστηριχθεί από μια πολύ καλά οργανωμένη, λειτουργική και αποδοτική υπηρεσιακή δομή. Η έμφαση στη διοικητική λειτουργία και στο ανθρώπινο δυναμικό που θα κληθεί να τους υλοποιήσει είναι κλειδί για την αποτελεσματικότητα της Περιφέρειας. Στην κατεύθυνση αυτή θα είναι ο ανασχεδιασμός της διοικητικής λειτουργίας και η χρήση των εργαλείων που προσφέρει η πληροφορική και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση καθώς και η διοικητική οργάνωση και η αναβάθμιση του ανθρώπινου παράγοντα.

 

Τομέας: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν είναι τα απαραίτητα εργαλεία για την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Θα αναπτυχθούν ψηφιακά εργαλεία και θα αξιοποιηθούν οι σύγχρονες τεχνολογίες Πληροφορικής προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των υπηρεσιών, η λογοδοσία και η καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

 • Ψηφιοποίηση του αρχείου όλων των υπηρεσιών
 • Ψηφιοποίηση των διαδικασιών με ταυτόχρονη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες της Περιφέρειας. 
 • Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών των υπηρεσιών της Περιφέρειας
 • Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας/ Δημόσιες συζητήσεις και εκδηλώσεις / δημιουργία δικτύων με ομάδες της κοινωνίας των πολιτών / δημιουργία μόνιμων ομάδων σε επιλεγμένους τομείς. Ο πολίτης και η επιχείρηση θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία υλοποίησής τους, θα μπορούν να καταθέτουν ερωτήματα και να λαμβάνουν σε εύλογο χρόνο απαντήσεις.

Δυνητικές Πηγές Χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ 2021-2027, Ίδιοι Πόροι ΠΙΝ

Τομέας: Διοικητική Οργάνωση και Ανθρώπινο Δυναμικό

Η διοικητική οργάνωση και οι άνθρωποι που εργάζονται σε έναν δημόσιο φορέα είναι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας. Ο συνδυασμός ικανών εργαζομένων και μιας αποτελεσματικής οργανωτικής δομής εγγυάται την εκπλήρωση των στόχων και των υψηλών προσδοκιών που έχει η κοινωνία από την αιρετή Περιφέρεια.

 • Εκσυγχρονισμός του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας στην ανάγκες της σύγχρονης εποχής και προσαρμογή του στο όραμα και τους στόχους της νέας Περιφερειακής Αρχής. Θα δοθεί έμφαση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί στη διοίκηση της Περιφέρειας η νησιωτικότητα και η δυσκολία επικοινωνίας των Περιφερειακών Ενοτήτων με την έδρα και μεταξύ τους.
 • Ενίσχυση της λειτουργίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Θα αποτελέσει έναν αναπτυξιακό πόλο με τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία τόσο με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας όσο και με άλλες ελληνικές και ευρωπαϊκές Περιφέρειες
 • Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Περιφερειακής Αρχής θα λειτουργήσει ο θεσμός του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, ο οποίος θα παρεμβαίνει στη λειτουργία των υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών και ταυτόχρονα θα βοηθήσει την βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών.
 • Θα αναβαθμιστεί, θα ενισχυθεί και θα λειτουργήσει, για πρώτη φορά από έναρξης λειτουργίας της αιρετής Περιφέρειας, η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία θα διενεργεί συνεχείς ελέγχους στον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών, θα καταγράφει προβλήματα, θα εκπονεί και θα υποβάλει στον Περιφερειάρχη εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με τα ευρήματα των παραπάνω ελέγχων.
 • Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης της Περιφέρειας, δημοσιοποίησή του και ετήσιος απολογισμός της πορείας υλοποίησής του από τον Περιφερειάρχη σε δημόσια ανοικτή εκδήλωση ελεύθερη να την παρακολουθήσουν και να καταθέσουν τα σχόλια και τις προτάσεις τους οι πολίτες και οι φορείς.
 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης των υπαλλήλων.

Δυνητικές Πηγές Χρηματοδότησης

Ίδιοι Πόροι ΠΙΝ

Συμπολίτες και Συμπολίτισσες,

Με όραμά μας έναν ελκυστικό τόπο για εμάς και την επόμενη γενιά, παρουσιάσαμε το πρόγραμμα του Συνδυασμού «Ιόνια Εποχή».

Ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και μετρήσιμο, που φιλοδοξεί να κάνει τον τόπο μας επιθυμητό για τους  κατοίκους και τους επισκέπτες μας.

Τα Ιόνια Νησιά, το ξέρετε καλά, υπήρξαν πάντα ένα σταυροδρόμι που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή. Είναι ώρα να γίνουν πρωταγωνιστές και θα τα ζηλεύουν  όλη η Ευρώπη.

Έχουμε αποδείξει σε όλη την αυτοδιοικητική μας πορεία ότι είμαστε εγγυητές της προόδου και της αποτελεσματικότητας και μπορούμε να μετουσιώνουμε σε πράξη και σε έργο το όραμα μας και τις δεσμεύσεις μας.

Η ΙΟΝΙΑ ΕΠΟΧΗ έρχεται σαν μεγάλη δημιουργική δύναμη που θα αγκαλιάσει όλους τους Επτανησίους χωρίς αποκλεισμούς και διαχωριστικές γραμμές.

Με την ψήφο τους στην ΙΟΝΙΑ ΕΠΟΧΗ οι συμπολίτες μας δεν θα δώσουν μια λευκή επιταγή, αλλά μια ισχυρή εντολή για προκοπή και ανάπτυξη.

Από τους Οθωνούς μέχρι τις Στροφάδες στέλνουμε το μήνυμα της νίκης, το μήνυμα της Αναγέννησης του τόπου μας, το μήνυμα της συλλογικής μας αισιοδοξίας για το μέλλον των παιδιών μας και του τόπου μας.

Στις 8 Οκτωβρίου αποφασίζουμε να χτίσουμε όλοι μας μαζί τα Ιόνια του μέλλοντός μας, με αποφασιστικότητα, με θέληση, πίστη στις αρχές και τις αξίες αυτού του τόπου που γέννησε μεγάλες προσωπικότητες.

Αυτές οι αρχές και οι αξίες θα είναι η πυξίδα για να οδηγήσουμε με ασφάλεια τα Ιόνια νησιά στο μέλλον που οραματιζόμαστε και προσδοκούμε όλοι μας.

Γιάννης Τρεπεκλής
Υπ. Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Skip to content