Ιθάκη

 

Ιθάκη

 

Οδικό Δίκτυο, Θαλάσσιες Μεταφορές και Λιμενικές Υποδομές

 • Ολική διαχείριση οδικής ασφάλειας Ιθάκης
 • Παρεμβάσεις, βελτιώσεις οδικού δικτύου.
 • Σχεδιασμός και μελέτη περιφερειακής οδού Βαθέως. 
 • Άμεση συνεργασία με Δήμο Ιθάκης και Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κ+Ι για βελτίωση και ασφάλεια Λιμανιών και Τουριστικών αγκυροβολίων Ιθάκης
 • Συμπλήρωση χερσαίων υποδομών υποστήριξης θαλάσσιων μεταφορών.
 • Ασφάλεια και προστασία λιμένων: Λιμάνι Φρικών, Λιμάνι Κιονιού (επέκταση Μαρίνας).
 • Μελέτη για την Δημιουργία Αλιευτικού καταφυγίου στην Ιθάκη
 • Μαρίνα τουριστικών σκαφών στο Βαθύ.
 • Τουριστικό Αγκυροβόλιο Σκαφών ΕΟΤ-Μακροπούσι-Λούτσα.

Διαχείριση και Πρόληψη Φυσικών Κινδύνων

 • Ανάπτυξη συστημάτων πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων από δασικές πυρκαγιές (δάσος Περαχωρίου, δάσος Κιονίου)
 • Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης σεισμικών κινδύνων.

Ανάδειξη και Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 • Αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων  (Βυζαντινές Εκκλησίες Περαχωρίου)
 • Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων (Αγίου Αθανασίου, Αλαλκομενές)
 • Επισκευή και αποκατάσταση Ι.Μ.Καθαρών
 • Δημιουργία Θεματικού Πάρκου για τον Οδυσσέα
 • Άυλος πολιτισμός, Διεθνή Οδυσσειακά Συνέδρια
 • Ολοκλήρωση του έργου «Οδυσσειακό Κέντρο Ιθάκης»

Υποδομές Υγείας-Επεξεργασία Λυμάτων

 • Εκσυγχρονισμός κτιρίων Κέντρου Υγείας Ιθάκης και Περιφερειακού Ιατρείου Σταυρού.
 • Αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Ιθάκης σε μικρό νοσοκομείο.
 • Ολοκλήρωση έργου Βιολογικού καθαρισμού

Φυσικό Κάλλος και Τουριστική Ανάπτυξη

 • Προστασία και ανάδειξη του φυσικού κάλλους Ιθάκης (π.χ. Δάσος Περαχωρίου)
 • Προβολή, δικτύωση, πρόσβαση
 • Ανάδειξη και ενίσχυση εναλλακτικών μορφών Τουρισμού (πολιτιστικού, θρησκευτικού, θαλάσσιου, αγροτουρισμού)
Skip to content