Κέρκυρα

 

Κέρκυρα

 

Υποδομές

 • Έργα προστασίας εκβολών Ποταμού και Τυφλού ποταμού Κέρκυρας.
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης στους κατά τόπους ΟΤΑ Α΄-βαθμού και τη ΔΕΥΑΚ για την υλοποίηση έργων στον τομέα της ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Υποστήριξη της διαδικασίας ωρίμανσης και χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων αποχέτευσης και ύδρευσης.
 • Αντιπλημμυρικά έργα και έργα προστασίας των ακτών από τη διάβρωση.
 • Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης (συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους).
 • Παροχή τεχνογνωσίας στους διάφορους φορείς για ολοκλήρωση των σημαντικών υποδομών.
 • Αποτελεσματική διαχείριση των απορριμάτων.
 • Δράσεις ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

Προστασία, Ανάδειξη Φυσικού Περιβάλλοντος

 • Ανάπλαση παραποτάμιας ζώνης Ποταμού Κέρκυρας από νέα γέφυρα έως εκβολές.
 • Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Ύψου και δημιουργία χώρου στάθμευσης.
 • Σύσταση ενεργειακών κοινοτήτων στα μικρά νησιά.
 • Προστασία της βιοποικιλότητας και των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ταυτόχρονα ήπια ανάδειξή τους ώστε να είναι προσβάσιμες από το κοινό.

Πολιτισμός και Αθλητισμός

 • Ανακατασκευή αθλητικού κέντρου Κέρκυρας (κολυμβητήριο – κλειστό γυμναστήριο, γήπεδο). Συνεργασία με Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
 • Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή επιπρόσθετων αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Στήριξη αθλητικών σωματείων όταν επιτυγχάνουν σημαντικές επιδόσεις σε εθνικό επίπεδο (π.χ., συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα, Ά Εθνική κτλ.) ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος.
 • Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού και διάθεσή του στα αθλητικά σωματεία.
 • Προμήθεια εξοπλισμού για πολιτιστικούς φορείς (π.χ., φιλαρμονικές) και διάθεσή τους.
 • Ολοκλήρωση έργων πολιτισμού με την παραχή τεχνογνωσίας και χρηματοδότησης σε συνεργασία με τους φορείς (π.χ., ΥΠΠΟ).
 • Ενδυνάμωση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.

Βιώσιμες Μεταφορικές Υποδομές

 • Οδικές παρεμβάσεις από τον Βορρά μέχρι τον Νότο στο οδικό δίκτυο ευθύνης της ΠΙΝ, με έμφαση στις παρακάμψεις Αργυράδων, Μπενιτσών, Ύψου, Σκριπερού, η κατασκευή του τμήματος δρόμου «Τρία Γεφύρια-Βρυώνη-Μπενίτσες» και η κατασκευή του «μεγάλου» δακτυλίου της πόλης.  
 •  Δημιουργία πεζοδρομίων σε τμήμα της επ. οδού 1 (οδός Ναυσικάς – Κανόνι) κατ’ εφαρμογή του σχεδίου πόλεως Κανονιού.
 • Δημιουργία περιφερειακών πάρκινγκ. (ΟΤΑ Α΄-βαθμού).
 • Προμήθεια ηλεκτρικών μικρών λεωφορείων (mini bus) για τη μεταφορά των πολιτών απο τα περιφερειακά παρκινγκ στην πόλη της Κέρκυρας. (ΟΤΑ Α΄-βαθμού).
 • Πεζοδρόμηση τμηματων οδού Δον. Δημουλίτσα όπως προβλέπεται απο το σχέδιο πόλεως Παγκρατέικα. (ΟΤΑ Α΄-βαθμού).
 • Διαρκής ασφάλεια του οδικού δικτύου (ηλεκτροφωτισμός κ.ά.).
 • Υδατοδρόμια για σύνδεση με τα υπόλοιπα νησιά, την ενδοχώρα και την Ιταλία.
 • «Έξυπνες μεταφορές» με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Κοινωνική Μέριμνα και Προστασία Ευπαθών Ομάδων

 • Μέριμνα και φροντίδα μέσα στο σπίτι για παιδιά προσχολικής ηλικίας και ηλικιωμένους.
 • Επέκταση της δράσης επιχορήγησης εισιτηρίου για την τρίτη ηλικία και στα υπεραστικά δρομολόγια.
 • Κοινωνική αλληλεγγύη και ενίσχυση ειδικών ομάδων πληθυσμού.
 • Ενίσχυση της ισότητας των δύο φίλων και συμβουλευτικές δράσεις.
 • Ίδρυση ξενώνα φιλοξενίας για υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Υγείας

 •  Προμήθεια εξοπλισμού Α΄-θμιας φροντίδας υγείας στο Ιατρείο Κέρκυρας.
 • Ολοκλήρωση εργασιών επισκευής κτιρίου πρώην Ωδείου Κέρκυρας.
 • Σύμπραξη με το ΓΝΚ για την αποκατάσταση κτιρίων για τη στέγαση του υγειονομικού προσωπικού (μη μόνιμοι κάτοικοι Κέρκυρας).
 • Υγεία στα μικρά νησιά (ειδική μέριμνα παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης).
 • Δομές φιλοξενίας και κίνητρα εγκατάστασης στην Κέρκυρα για υγειονομικό προσωπικό.

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

 • Διεκδίκηση του κτιρίου της πρώην Λέσχης Αστυνομίας Κέρκυρας για τη δημιουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Κέρκυρας.
 • Αναβάθμιση των σχολικών υποδομών.
 • Προμήθεια εξοπλισμού για εκπαιδευτικά εργαστήριας σε Α’-βάθμια και Β’-βάθμια εκπαίδευση σε συνεργασία με τη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
 • Φοιτητική εστία για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματός του.
 • Δομές φιλοξενίας και κίνητρα εγκατάστασης στην Κέρκυρα για το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων.
 • Δράσεις κατάρτισης (π.χ., για το προσωπικό που ασχολείται με τον Τουρισμό) σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς (π.χ., το ΚΕΔΙΒΙΜ του Ιονίου Πανεπιστημίου).

Πρωτογενής και Δευτερογενής Τομέας Παραγωγής

 • Σύνδεση Πρωτογενούς/Δευτερογενούς τομέα με τον τουρισμό.
 • Δημιουργία περιπτέρου προβολής τοπικών προϊόντων στις πύλες εισόδου.
 • Προγράμματα εκπαίδευσης και κίνητρα για τους νέους.
 • Δράσεις ανάδειξης και στήριξης του Κερκυραϊκού ελαιώνα.

Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη

 • Προσέλκυση νέων αγορών με τη στήριξη νέων αεροπορικών δρομολογίων.
 • Διεθνής προβολή τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας σε εμβληματικές εκδηλώσεις της ΕΕ (π.χ. ημέρα των Ιονίων στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (European Week for Regions and Cities).
 • Στήριξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (συνεδριακός, φυσιολατρικός κ.ά.).
 • Δικτύωση φορέαν και στήριξή του για τη δημιουργία DMMO (Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού).
 • Διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος με τον πολιτισμό και το φυσικό τοπίο της Κέρκυρας.
 • Χρήση έξυπνων εφαρμογών όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων για την εξατομικευμένη ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.
 • Δράσεις επιμόρφωσης κα κατάρτισης για το προσωπικό που ασχολείται με τουριστικές δραστηριότητες.

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

 • Ψηφιακές δράσεις πληροφόρησης του κοινού για τις προσβάσιμες υποδομές στα Ιόνια Νησιά συμπεριλαμβανόμενων των ξενοδοχειακών υποδομών και των υποδομών εστίασης.
 • Ψηφιοποίηση αρχείου απαλλοτριώσεων επ. οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας.
 • Ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων και δικτύωσή τους (clusters).
 • Δράσεις ενθάρρυνσης των καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και προβολή τους.
 • Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και την ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων.
Skip to content