Αιμιλία Μόσχου

Ελεύθερη Επαγγελματίας, π. Νομαρχιακή Σύμβουλος, π. Γραμματέας Νομαρχιακού Συμβουλίου Κέρκυρας, π. Περιφερειακή Σύμβουλος

Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Προεδρος Επιτροπής στο πρόγραμμα “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007-2013, μέλος συλλόγου “Χαμόγελο του Παιδιού”, εθελόντρια στο σύλλογο αιμοδοσίας “Ηλίας Πολίτης”

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

Skip to content