Ανδρέας Θεμιστοκλής Σουέρεφ

Δημοτικός Υπάλληλος, Πρόεδρος εργαζομένων ΔΕΥΑΚ, π. Αντιπρόεδρος ΕΑΚ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

Skip to content