Γεώργιος Σαγιάς

Γιατρός (Επιμελητής Α’ ΕΣΥ)
Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Νότιας Κέρκυρας (διετέλεσε Αντιδήμαρχος)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Skip to content