Γεώργιος Μάμαλος

Πρώην Αντιδήμαρχος Χωροταξίας - Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας και Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχιλλείων, Μέλος ΔΣ ΠΕΔΙΝ, Μέλος του ΔΣ Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, Ιδρυτικό μέλος της Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντζαρος

Μέλος Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Ιονίων Νήσων Τ.Σ.Μ.Ι.Ν., Μέλος Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κέρκυρας, Υπευθυνος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αχιλλείων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

Skip to content