Διονύσιος Βαρυπάτης

Ιδιωτικός υπάλληλος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Γ.Ν.Ζ. (Νοσοκομείο)
Πρ. Προεδρος Δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών
Πρ. Δημοτικος Σύμβουλος
Σπουδές:Πολυτεχνείο Α.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Σύμβουλος Αστικών Συμβάσεων.
Skip to content