Ελευθερία Βάλμη

Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, Ελεύθερη επαγγελματίας, Αθλήτρια, Μέλος του ΤΕΕ, Επιμελήτρια Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Αστικού Σχεδιασμού του ΤΕΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Απόφοιτη του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Μεταπτυχιακό δίπλωμα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) στο ΜΠΣ ‘Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός’. (MSc)

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
11/2014 – ΣΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΛΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Αντικείμενο Εργασίας: Διάφορες εργασίες μηχανικού. Σύνταξη αναπτυξιακών και οικονομικοτεχνικών μελετών, Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, συγκοινωνιακών μελετών. Άδειες λειτουργίας καταστημάτων. Συμμετοχή στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
05/2022 – 05/2023 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ», Τεχνική βοήθεια του ΠΑΑ 2014-2020
12/2020 – 02/2022 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Τεχνική βοήθεια του ΠΑΑ 2014-2020
Αντικείμενο Εργασίας: Παροχή της αναγκαίας υποστήριξης των στελεχών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ (Διαχειριστική ΠΕΠ Ιόνιων Νησιών) για ειδικά θέματα που έχουν σχέση με την υποστήριξη της εφαρμογής και της παρακολούθησης των Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης). Εισηγήσεις για έκδοση και τροποποίηση αποφάσεων ένταξης στα Μέτρα του ΠΑΑ, αξιολόγηση αιτημάτων πληρωμής των ΟΤΔ που λειτουργούν στην Περιφέρεια, εισηγήσεις για τροποποιήσεις προϋπολογισμών, κ.α..
01/2019 – 09/2019 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Γραφείο Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
Αντικείμενο Εργασίας: Παροχή γνωμοδοτήσεων, συμβουλών και λύσεων σε θέματα σχετικά με το γνωστικό μου αντικείμενο της Χωροταξίας αλλά και ευρύτερα. Πιο συγκεκριμένα ασχολήθηκα με ζητήματα τροποποίησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου πριν την τελική του έγκριση, με την παρακολούθηση-από πλευράς Περιφέρειας-της εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ, με την επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν κάτοικοι της Κέρκυρας λόγω ελλιπών τεχνικών κατασκευών, με την αναζήτηση χρηματοδοτήσεων και αναπτυξιακών λύσεων για ακίνητα της Περιφέρειας, με την υποστήριξη διεθνούς συνεδρίου, με την κατάρτιση πρότασης χρηματοδότησης για την κατασκευή Επιχειρηματικού Πάρκου στην Κέρκυρα, κ.α..
9/2011 – 06/2021 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ Α.Ο. ΣΧΕΡΙΑ και ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ
Αντικείμενο Εργασίας: Οργάνωση προπόνησης και πραγματοποίηση αυτής σε μικρές και πολύ μικρές ηλικίες.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
• ΑΓΓΛΙΚΑ: Κάτοχος Διπλώματος FCE Cambridge (2002), CPE Michigan (2010)
• ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Κάτοχος Διπλώματος Grundstufe Goethe (2003), Mittelstufe Goethe (2005)

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
• ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ‘Παράγοντες διαμόρφωσης της τουριστικής ζήτησης’
• ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ‘Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό: Η
περίπτωση της Κέρκυρας’
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
• ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ‘Water Sensitive Urban Design. Στρατηγικές και εργαλεία
σχεδιασμού για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού σε
ιστορικά κέντρα της Μεσογείου. Εφαρμογή στην παλιά πόλη
της Κέρκυρας’

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
◦ ‘Χωρική εξέλιξη της πόλης της Κέρκυρας μέσα από χαρτογραφικά και λοιπά ντοκουμέντα’, στα πλαίσια του μαθήματος Ιστορική εξέλιξη και βασικές έννοιες προγραμματισμού-σχεδιασμού.
◦ ‘Ανάγκη θεσμοθέτησης νέων προστατευόμενων περιοχών-Λίμνη Κορισσίων, Κέρκυρα’ (Μελέτη Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής), συμμετοχή, στα πλαίσια του μαθήματος Σχεδιασμός & Αξιοποίηση Περιοχών Προστασία και Οικοσυστημάτων.
◦ ‘Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΕΠ «Ενίσχυση Προσπελασιμότητας»’, συμμετοχή, στα πλαίσια του μαθήματος Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.
◦ ‘Αξιολόγηση των Προγραμμάτων Leader’, στα πλαίσια του μαθήματος Βιώσιμη Ανάπτυξη της Υπαίθρου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
• Τεχνο-οικονομική μελέτη σκοπιμότητας-βιωσιμότητας για την κατασκευή επιχειρηματικού πάρκου στην Κέρκυρα για λογαριασμό της ΕΑΝΕΠ Κέρκυρας Α.Ε. (2019, 2023)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
• ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 50095/2007: Πρότυπη παρέμβαση του Α.Π.Θ. στις πυρόπληκτες περιοχές της Πελοποννήσου.
‘Πολεοδομική και χωροταξική προσέγγιση για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών Ανδρίτσαινας και Φιγάλειας του Ν. Ηλείας’
• ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 80212/2010: Intra, Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs competitiveness.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Παρακολούθηση συνεδρίων για το Περιβάλλον, τη Χωροταξία, τη Χαρτογραφία και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
◦ Συμμετοχή σε Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ σε θέματα Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

Skip to content