Ιωάννης Αρμενιάκος

Περιφερειακός Σύμβουλος, π. Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ Κέρκυρας, Επιχειρηματίας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

Skip to content