Ματίνα Γιατρά Ρίτσου

Επιχειρηματίας

Προφίλ
Αφοσιωμένη στο χώρο του βιβλίου και στις ανάγκες του επιχειρηματία

Δεξιοτητές
Eξοικειωμένη με την τεχνολογία
Διαχείριση πληροφοριών
Ευελιξία στις ανάγκες που προκύπτουν

Εκπαίδευση
Δοκιμός Αξιωματικός οικονομικού εμπορικού

Ξένες γλώσσες
Αγγλική γλώσσα
Γαλλική γλώσσα

Χρήση Η/Υ
Άριστη χρήση Η/Υ

Δραστηριότητες
Xειροτεχνίες για ενήλικες & παιδιά

Χόμπι
Eνεργή συμμετοχή στα κοινά

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

Skip to content