Μιχάλης Διαβάτης

Πρώην Αντινομάρχης, Αντιδήμαρχος

πρώην Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αστυνομίας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

Skip to content