Σάββας Κουλούρης

Προϊστάμενος ΕΦΚΑ (Π.Ε.Κ.Α. Ηπείρου & Κέρκυρας του ΕΦΚΑ Γ' Τμήμα Ασφάλισης), Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λευκιμμαίων και Ενιαίου Δήμου Κέρκυρας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

Skip to content