Σπυρίδων Ιωάννου

Περιφερειακός Σύμβουλος, Δικηγόρος

Tόπος γέννησης: Κέρκυρα
Ημερομηνία γέννησης: 25 Σεπτεμβρίου 1964
Σπουδές: Ά Γυμνάσιο και Ά Λύκειο Κερκύρας. Εισαγωγή το Σεπτέμβριο του έτους 1983 στη Νομική Σχολή Αθηνών και αποφοίτηση το Φεβρουάριο του έτους 1988.
Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Στράτευση τον Ιούνιο του έτους 1988 στην Π.Α και απόλυση, τον Φεβρουάριο του έτους 1990.
Επαγγελματική δραστηριότητα: Λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, τον Μάιο του έτους 1990 και συνεχή άσκησή του μέχρι σήμερα. Προήχθη στον παρ΄ Εφέταις βαθμό, το έτος 1996. Το έτος 1990, διορίζεται δικηγόρος του Ελληνικού Δημοσίου στο νομό Κέρκυρας, θέση την οποία κατέχει, μέχρι το έτος 1992. Το έτος 1992, ορίζεται συνεργαζόμενος δικηγόρος της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε, και στη συνέχεια με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, θέση την οποία διατήρησε μέχρι και το έτος 2021.
Λοιπές Δραστηριότητες: Το έτος 2002, εκλέγεται δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Κερκυραίων, όπου εκλέγεται Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και το έτος 2005 ορίζεται Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας, μέχρι το τέλος της θητείας του. Τον Φεβρουάριο του έτους 2009, τοποθετείται Πρόεδρος του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας “ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ”, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου παραμένει μέχρι τον Μάρτιο του έτους 2010. Τον Δεκέμβριο του έτους 2011, ορίζεται πρόξενος στη Κέρκυρα, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, όπου παραμένει μέχρι το έτος 2015. Το Μάιο του έτους 2019, στις εκλογές για τον Β βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκλέγεται περιφερειακός σύμβουλος στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας με τον συνδιασμό “ΙΟΝΙΟΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ” με επικεφαλής τον Σπύρο Σπύρου. Κατόπιν συμφωνία των παρατάξεων της νυν Περιφερειάρχου Ρόδης Κράτσα και του Σπυρίδωνος Σπύρου, του ανατίθενται τον Οκτώβριο του έτους 2019, τα καθήκοντα του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, θέση από την οποία παραιτήθηκε τον Αύγουστο του 2023, κατόπιν απόφασής του να θέσει υποψηφιότητα ως περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη “ΙΟΝΙΑ ΕΠΟΧΗ” με επικεφαλής τον Γιάννη Τρεπεκλή .
Γλώσσες: Αγγλικά και Γερμανικά.
Οικογενειακή κατάσταση: έγγαμος, με δύο ενήλικα παιδιά.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

Skip to content