Σταμάτης Λυκούρης

Επιχειρηματίας, τ. Διευθυντής Τραπεζών, τ. Πρόεδρος ΝΟΔΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

Skip to content