Χρήστος Άνθης

Εκπαιδευτικός
Διετέλεσε Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Nήσων, Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιπρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου Κέρκυρας

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

1. Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων νήσων.
2. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Αντιπρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου Κέρκυρας.
4. Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.
2. Διευθυντής πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

 

ΓΝΩΣΕΙΣ

1. Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου με κατεύθυνση στην πολιτική ανάλυση και την περιφερειακή ανάπτυξη.
2. Δυο μεταπτυχιακοί τίτλοι: ένας στη Διοίκηση (Πανεπιστημίου Αιγαίου) και ένας στη Διαλεκτική (φιλοσοφικής Αθηνών).
3. Τρεις πανεπιστημιακούς τίτλους στην Αγωγή και εκπαίδευση (Δύο Πανεπιστημίου Αθηνών και ένας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).
4. Μόνιμος συνεργάτης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας διοίκησης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

  • 6974797220
Skip to content