Χριστίνα Μιχαλάκη

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΛ.ΤΑ, Τ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΩΝ- ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ- ΦΑΙΑΚΩΝ, Τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Τ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ- ΈΤΟΣ 2021 ( Βαθμός Πτυχίου: 6,66)
Απολυτήριο Λυκείου ( 2ο Γενικό Λύκειο Κερκύρας) έτος 1988
( Βαθμός απολυτηρίου 15,7)
Πιστοποιητικό: Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Γραμματέων, δυετούς φοίτησης, Νομαρχιακής Αυτοδιοιήκησης Κέρκυρας ( 1989)
Πιστοποιητικό: ΚΕΚ ΕΛΤΑ:
1. Εφαρμογές WebRiposte ( δίαρκειας 24 ωρών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)
2. Ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατί
(διάρκειας 6 ωρών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης)

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά: Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge
Γερμανικά: Zertifikat Deutsch , Goethe institute

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ
Πιστοποιητικό ECDL PROFILE CERTIFICATE, δεξιότητες υπολογιστή: Υπηρεσίες Διαδικτύου, Υπολογιστικά Φύλλα, Επεξεγρασία Κειμένου ( 28/01/2022)

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Από το 1992 ως το 1996 εργάστηκα σε χώρο υποδοχής ξενοδοχείου.
Από το 1996 ως το 2010 δίδαξα σε Κέντρο ξένων γλωσσών
Από το 2010 ως και σήμερα συνεργάζομαι με τα ΕΛΤΑ και διατηρώ οικογενειακή επιχείρηση.
* Είμαι μέλος πολιτιστικών συλλόγων. Γενικότερα η ενασχόληση μου με τα κοινά είναι κάτι που με συναρπάζει γι’αυτό το λόγο από το 1991 έχω εμπλακεί και είμαι ενεργό μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης( τοπική σύμβουλος 1991-1995)~(δημοτική σύμβουλος& πρόεδρος τοπικού συμβουλίου 2003-2007)~ (Πρόεδρος Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης2008-2010 με κύρια δραστηριότητα Ευρωπαϊκά προγράμματα για παιδιά και ηλικιωμένους).
Το 2011 εκλέχτηκα δημοτική σύμβουλος και γραμματέας στο 50μελές Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κέρκυρας.
Επίσης διετέλεσα Πρόεδρος στον <<Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας>> και υπεύθυνη για την οργάνωση και λειτουργία μιας από τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες.
Από τον Ιανουάριο του 2013 ως τον Αύγουστο του 2014 άσκησα τα καθήκοντα της χωρικής Αντιδημάρχου στις Δημοτικές ενότητες, Φαιάκων, Κασσωπαίων, Θιναλίων.

Skip to content